متا

<meta name="enamad" content="848775128"/>

 
 

حوزه بهره وری، کیفیت، بهبود و تحول سازمانی

      ازخدمات تخصصی دیگر موسسه ارائه مشاوره و انجام پروژه در حوزه های ارتقای بهره وری، مدیریت کیفیت جامع، بهبود سازمانی و ایجاد تحول سازمانی با استفاده از ابزارها، تکنیک ها و روشهای متنوع و متعدد  نظیر مدل تعالی سازمانی، کارت امتیازی متوازن، تحلیل پوششی داده ها و غیره می باشد.