متا

<meta name="enamad" content="848775128"/>

 
 

حوزه مدیریت مالی، بانکداری و مطالعات ریسک

 

یکی از مهمترین خدمات مشاوره ای موسسه، مشاوره تخصصی در زمینه های مدیریت حوزه های تصمیم گیری مالی، سرمایه گذاری، بورس اوراق بهادار و مدیریت انواع ریسک (ریسک نقدینگی، ریسک عملیاتی، ریسک اعتباری، ریسک شهرت و.....) درحوزه بانکداری و موسسات مالی و اعتباری می باشد.

برخی از فعالیت های موسسه در حوزه بانکداری:

  • مروری بر بانک توسعه آفریقايی (گروه مهندسان و پیمانکاران بین‌المللی آیکون)
  •  بررسی وضعيت وصول مطالبات در استان به تفکيک مبالغ اعتبار و بدهي، رشته فعاليت‌ها و ويژگي‌هاي جمعيت شناختي (مشاور)
  •   ارزیابی رضایت مشتری در بانکداری آنلاین (مشاور)
  •  بررسي مدل ارزندگي برای شناسايی مشتریان (مورد کاوي بانک تجارت)