متا

<meta name="enamad" content="848775128"/>

 
 

اعضاء هیات مدیره موسسه نوین پژوهان

نام نام خانوادگی سمت میزان تحصیلات رزومه
مهدی حمزه پور رییس هیات مدیره دکتری مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی Hamazepour.pdf
نعمان صالحی عضو هیات مدیره و مدیرعامل کارشناس ارشد مهندسی صنایع
عبداله رحیم لو بنیس عضو هیات مدیره دکتری اقتصاد Rahimlo.pdf
روح اله محمدی عضو هیات مدیره کارشناس ارشد مهندسی صنایع mohammadi cv1.pdf
عبدالله محمدی عضو هبات مدیره
مهرنوش مقیمی عضو هیأت مدیره کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی