متا

<meta name="enamad" content="848775128"/>

 
 

دومین نشست تخصصی در حوزه "الزامات مدیریتی بسته خروج از رکود" با حضور صاحب نظران در مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار شد

به گزارش دفتر ریاست، روابط عمومی و هماهنگی امور استانها؛ دومین نشست علمی – تخصصی در حوزه الزامات مدیریتی بسته خروج از رکود با حضور اندیشمندان، استادان دانشگاهی و کارشناسان دستگاه های اجرایی کشور بر اساس ماموریتهای جدید سازمانی و تاکیدات جناب آقای دکتر اسماعیل ملک اخلاق رئیس محترم مرکز آموزش مدیریت دولتی و دانشگاه امام صادق (ع) با هدف تحلیل و آنالیز مسائل نظام اداری کشور و ارائه راهکارهای پیشنهادی و کمک به تصمیم سازی مدیریتی دولت مردان، در محورهای؛ الزامات مدیریتی فعالیتها و محرکهای خروج از رکود، صادرات غیر نفتی، انرژی، صنعت، معدن و مسکن، سیاستهای پولی، ارزی، مالی، مالیاتی، بودجه ای و بهبود فضای کسب و کار،  ساعت 14 روز دوشنبه مورخه 24/9/93 در محل سالن همایشهای مرکز آموزش مدیریت دولتی در تهران تشکیل شد.    ادامه خبر

اخبار: